21st kompetencer og fag

21st kompetencer og fag

Der har i lang tid i uddannelsesverdenen været tale om 21st century learning, Læring i det 21 århundrede, hvad vil det sige, hvilke paradigmeskift indeholder det osv.? På denne side forsøger vi kort  at give et blik  ind i 21st century learning, men også især 21st century skills – hvilke kompetencer skal eleverne erhverve sig?

21 st century learning handler først og fremmest om at samfund og elever ændrer sig – og skoler nødvendigvis må følge med og placere sig ift til en sådan ændring. Her er et bud fra MacArthur Foundation på, hvordan eleven og det samfund eleven omgiver sig med kommer til at præge skoletænkning, og hvilken betydning det har for læreren i det 21 århundrede.

For det 21 århundredes elev er der følgende centralt

  • 21st elevens opgave er at bevæge sig fra en generel nysgerrighed til at kunne stille spørgsmål
  • 21st eleven er til en hvis grad bundlinjeorienteret – har brug for målbarhed
  • 21st eleven er medieforbruger men ikke per definition digitale indfødt, de virkelig dygtige digitalt producerende børn har et link tilbage til en inspiration eller vidensperson som har været med til at forme dem
  • 21st eleven er i sit digitale liv optaget af at skabe og genskabe/remediere og producere indhold – content

For det 21 århundredes lærer er følgende centralt

  • 21st læreren har en opgave ift. at forbinde in og out of school media literacy læring – i mellem formelle og uformelle læringsmiljøer og deres koder.
  • 21st læreren skal både selv samt i sin formidling forholde sig til medier og deres relevans i undervisningen – hvornår teknologiers tilstedeværelse relevant, og hvornår er den ikke er . Dette er også væsentligt for børnene at finde ud af “ hvornår vi tager dem frem, og hvornår vi lægger dem væk”
  • 21st læreren arbejder med udvikling af kompetencer for meget mere end arbejdslivet – kompetencer for kreativitet, demokratisk dannelse, sociale relationer.
  • 21st læreren har en vigtig  rolle ift. at forsyne eleverne med baselines, koder, standarder, literacies, således at de kan deltage i det omkringliggende samfund. At de kan reflektere samt udnytte andres viden konstruktivt
  • 21st læreren skal ikke forlade den formelle læring knyttet til fag, men denne læring bør flettes sammen med 21st kompetencer og elevernes out of school literacies – læring i uformelle læringsmiljøer

Kort overblik 21st century learning – frem mod praksis

Nu er det jo så et bud af mange i forhold til hvad læring i det 21 århundrede indbefatter, i denne prezi

http://prezi.com/iakojpgewwo-/21st-kompetencer-og-fag/

21st[1]

 

…har vi forsøgt at skabe et kort overblik over forskningen og dernæst rettet blikket mod den del af forskningen ITL, som er fokuseret på udviklingen af en række specifikke kompetencer og deres implementering i praksis.

Undervejs zoomes ind på ITL researchen http://www.itlresearch.com/  og i den forbindelse omtales en kernetekst. Den kan du læse her:

 

kernetekst[1]

21st CLD – ITL kernetekst ift. kompetencer

Der er i prezien også et forsøg på at sammentænke det 21 århundredes kompetencer med folkeskole reformen, udarbejdet af Andreas Bingelli CFU UCC. Hvilke krydsfelter synes der at være? Denne sammenhæng er selvfølgelig en fortolkning

Slutterligt peges der på et konkret planlægningsværktøj 21skills.dk udviklet af CFU UCC http://21skills.dk/ , som kan anvendes til konkret planlæning og evaluering – med mulighed for eksport af data etc. under forudsætning af brug af UNIlogin

Prezien slutter med en række diskussionspunkter

diskussionspunkter[1]

 

Dem kunne vi måske tage op her på bloggen. Udfordringen er i hvert fald her fra et fagkoordinatorsynspunkt, f.eks. at få fag til at spille hensigtsmæssigt sammen med 21st kompetencer, således at undervisningen ikke bliver et overload at målsætninger og krav til elever og lærer.

Vi mangler stadig de sidste 1000m ud i undervisningen konkrete bud på forløb, brug af redskaber og tænkninger. Så hvis nogle tager bolden op, er vi klar til sparring

Lise og Rikke

About author

You might also like

Inspirationsmateriale 0 Comments

Programmering som nyt sprog i fagene

Hvilke faglige potentialer ligger der i at lade eleverne arbejde med programmering? Hvorfor skal eleverne overhovedet møde programmering i deres skolegang? Er der et dansk- eller et matematikfagligt indhold, som

Didaktisk optik 0 Comments

Målstyret arbejde og nye fælles mål i en TPACK ramme

Målstyret undervisning er kommet for at blive. Men hvordan placerer vi os mellem officielle og egne målsætninger? Hvordan får vi tilpasset målene til præcis til klasserummet og vores elever, og

Undervisningsforløb 0 Comments

Digital læsning i fagene

Den digitale læsning Digital læsning er rummelig titel til dette format, Digital læsning er jo overalt – læsning er overalt – men for os er det første spørgsmål – er

Inspirationsmateriale 0 Comments

Digital dannelse – digital literacy

Dannelse og literacy møder den digitale verden – nationalt og internationalt I en skole som orienterer sig mod et samfund, hvor teknologier og kommunikation igennem teknologier præger hverdagen, er det

Didaktisk optik 0 Comments

Spilbaseret læring i undervisningen

Spilbaseret læring i undervisningen De seneste år har begreber som game-based learning, gamification, læringsapps, læringsspil, edutainment o.lign. fundet vej ind i vores klasseværelser. Men hvilke krav stiller inddragelser af disse

Inspirationsmateriale 0 Comments

Undervisningsdifferentiering og it-understøttende teknologier

Differentieringsopgaven er en kompleks størrelse at skulle håndtere. Der er mange spørgsmål, man som lærer sidder med, når man i sin planlægning af et undervisningsforløb gerne vil inddrage de forskellige

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply