Målstyret arbejde og nye fælles mål i en TPACK ramme

Målstyret arbejde og nye fælles mål i en TPACK ramme

Målstyret undervisning er kommet for at blive. Men hvordan placerer vi os mellem officielle og egne målsætninger? Hvordan får vi tilpasset målene til præcis til klasserummet og vores elever, og hvordan får vi fagfaglige mål til at spille sammen med såvel pædagogiske som teknologiske mål i undervisningen? Det er materialet på denne side et bud på.

Først en introduktion til de nye forenklede mål i fagene dansk og matematik – men set i et teknologisk lys. Efter implementeringen af faghæfte 48 i de fagfaglige fælles mål, kan det være svært i myriaderne af mål at få øje på der, hvor fag møder it. Det har vi forsøgt at kaste lys over samt fokuseret på de dimensioner, modeller etc. i de nye fælles mål, som vi tænker kan komme til at udgøre deciderede redskaber i undervisningen

blogslides1[1]

Målstyret undervisning og teknologi

 

Dernæst en kort introduktion til den it didaktiske model TPACK (tilsat en smule SAMR model), Vi finder modellen relevant, fordi den skaber mulighed for nye blik på undervisningen, herunder målsætningsarbejdet, ved at give mulighed for at få øje på samspillet mellem fagfaglighed teknologi og pædagogik, samt hvilken kontekst der betinger dette samspil. Slidesne er tænkt som en understøttelse af at bruge TPACK som en didaktisk optik og indeholder derfor også links og litteratur til dem der vil vide mere

blogslides2[1]

TPACK og nye Fælles Mål

men for at det ikke skal blive ved snakken, har vi lavet en prezi, hvor I kan se, hvordan vi tænker et helt konkret forløb i 5-6 klasse for kompetenceområdet Kommunikation kunne se ud. Der er meget tekst – men glem ikke I kan zoome og klikke rundt, som I vil.

 

prezi-fm[1]

Konkret undervisningsforløb dansk/matematik i Prezi

Hold jer ikke tilbage med at kommentere her på bloggen, vi har valgt dette medie, fordi vi gerne vil kommunikere med deltagere i projektet Lærernetværket, og alle der har en nysgerrighed og interesse ift. projektet og dets indhold.

Rikke og Lise

About author

You might also like

Didaktisk optik 0 Comments

Produktionsdidaktik

Hvorfor en optik om produktionsdidaktik? En didaktisk optik om produktionsdidaktik – hører det hjemme her? Set ud fra vores brillekant – så afgjort! Vi er næsten tilbøjelige til at sige,

Didaktisk optik 0 Comments

Vurdering af digitale læremidler i fagene – et fælles sprog

Læremidler er efterhånden et komplekst begreb at få et overblik over. Den traditionelle bog skiftes flere og flere steder ud med digitale læremidler i forskelligt omfang. De digitale læremidler har

Didaktisk optik 0 Comments

Digital dannelse – digital literacy

Dannelse og literacy møder den digitale verden – nationalt og internationalt I en skole som orienterer sig mod et samfund, hvor teknologier og kommunikation igennem teknologier præger hverdagen, er det

Inspirationsmateriale 0 Comments

Spil i fagene

Hvilke potentialer og faldgruber ligger der i at inddrage gamebased learning (spilbaseret læring) og gamification (læring hvori der er indlagt spillignende elementer) i undervisningen (for yderligere definition se den didaktiske

Inspirationsmateriale 0 Comments

Udvikling af undersøgelseskompetence med it

Undersøgelseskompetence er dels evnen til at håndtere eksisterende information og dels evnen til at producere ny information eller nye data. Man kan på den måde sige at undersøgelseskompetencen dækker over

Undervisningsforløb 0 Comments

Elevernes produktion og kommunikation med it

Elevernes produktion og kommunikation med it. Eleverne kan arbejde producerende omkring ethvert dansk- eller matematikfagligt emne eller projekt. Det centrale er, at eleverne stilles overfor opgaver, som lægger op til,

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply