Vurdering af digitale læremidler i fagene – et fælles sprog

Vurdering af digitale læremidler i fagene – et fælles sprog

Læremidler er efterhånden et komplekst begreb at få et overblik over. Den traditionelle bog skiftes flere og flere steder ud med digitale læremidler i forskelligt omfang. De digitale læremidler har ofte en anden struktur og opbygning end de analoge materialer. Der er ikke nødvendigvis en lineær vej igennem et digitalt materiale, og eleverne kan bevæge sig i alle mulige retninger alt efter, hvor stilladseret og struktureret læremidlet er.

Det kan være en udfordring at få et overblik over digitale læremidler, og det kan dermed være udfordrende for et fagteam eller et lærerteam at vurdere de digitale læremidler.

Det kan være meget godt at få nogle begreber på plads, så alle taler samme sprog. I dette blogindlæg vil vi tage udgangspunkt i Læremiddel.dk’s principper for kategorisering af digitale læremidler. Læremiddel.dk har som nationalt videncenter forsket i læremidlers betydning for læring og undervisning.

Herunder er først en kort præsentation af Læremiddel.dk’s kategorisering af digitale læremidler. Der er en overordnet skelnen mellem didaktiserede, funktionelle og semantiske læremidler. Herefter foldes de didaktiserede læremidler ud i fire underkategorier. Denne bevidsthed om forskellige typer overordnede læremidler og igen forskellige typer af didaktiserede læremidler, er god at have i baghovedet, når man skal udvælge læremidler til sine undervisningsforløb eller investere i nye læremidler.

 

lc3a6remidler_hvorfor[1]

Digitale læremidler – kategorier

Dernæst en kort introduktion til, hvilke parametre, man kan vurdere læremidler ud fra, når man som team skal vurdere et digitalt læremiddel. Det er givtigt for dialogen i et lærerteam eller fagteam at vurdere på en række objektive kriterier i stedet for en faglærers synsning frem for en anden faglærers synsning.

I vurderingen af digitale læremidler er det centralt, at man også arbejder mod, at eleverne møder et bredt udbud af læremidler, som udvikler forskellige kompetencer hos dem.

Et lærerteam kan derfor med udgangspunkt i vurderinger af digitale læremidler diskutere hvilke profiler og styrkeområder de forskellige læremidler, man inddrager i undervisningen har.

Det er essentielt, at man er bevidst om, at de forskellige typer digitale læremidler udfordrer forskellige områder af elevernes kompetencer. Er det viden og færdigheder, der arbejdes med fokus på? Eller er det undersøgelse og det 21. århundredes kompetencer? De forskellige typer af læremidler vil det udfordre forskellige processer i eleverne.

Det må derfor være hensigtsmæssigt, at man har en vis diversitet i det udbud af digitale og analoge læremidler, man lader eleverne møde.

 

vurdering_digi[1]

Vurdering af digitale læremidler

Center for Undervisningsmidler UCC har udviklet Vurdigi.dk, som er et digitalt redskab til at støtte lærerne i at vurdere digitale læremidler.

Vurdigi.dk stiller en række spørgsmål, som hjælper lærerne i afdækningen og vurderingen af et givent digitalt læremiddel. De vurderinger, man laver i vurdigi.dk kan gemmes og hentes frem igen, hvis man logger på med uni-login.

Herunder kan du se et eksempel på en vurdigi-vurdering. Der tegnes en profil af den resurse, man har vurderet på baggrund af de svar, man har givet undervejs i vurderingen.

vurdigi[1]

 

Del gerne jeres erfaringer med at vurdere digitale læremidler. Hvilke udfordringer ser I? Hvilke potentialer? Hvordan kan den enkelte lærer få et overblik? Hvilken rolle kan eller skal fagteamet spille?

About author

You might also like

Inspirationsmateriale 0 Comments

Spil i fagene

Hvilke potentialer og faldgruber ligger der i at inddrage gamebased learning (spilbaseret læring) og gamification (læring hvori der er indlagt spillignende elementer) i undervisningen (for yderligere definition se den didaktiske

Undervisningsforløb 0 Comments

Kollaboration og it i fagene

Kollaboration og it i fagene Eleverne kan arbejde kollaborativt omkring mange faglige områder i dansk og matematik. Med kollaborativ forstår vi, at eleverne er fælles om at løse en opgave.

Didaktisk optik 0 Comments

Digital dannelse – digital literacy

Dannelse og literacy møder den digitale verden – nationalt og internationalt I en skole som orienterer sig mod et samfund, hvor teknologier og kommunikation igennem teknologier præger hverdagen, er det

Undervisningsforløb 0 Comments

Elevernes produktion og kommunikation med it

Elevernes produktion og kommunikation med it. Eleverne kan arbejde producerende omkring ethvert dansk- eller matematikfagligt emne eller projekt. Det centrale er, at eleverne stilles overfor opgaver, som lægger op til,

Undervisningsforløb 0 Comments

Sociale medier i fagene

Sociale medier – had-kærlighedsforholdet Lad det være sagt med det samme. Vi har et had-kærlighedsforhold til de sociale medier her på bloggen, og det er stormfuldt. På den ene side

Undervisningsforløb 0 Comments

Digital læsning i fagene

Den digitale læsning Digital læsning er rummelig titel til dette format, Digital læsning er jo overalt – læsning er overalt – men for os er det første spørgsmål – er

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply