Vurdering af digitale læremidler i fagene – et fælles sprog

Vurdering af digitale læremidler i fagene – et fælles sprog

Læremidler er efterhånden et komplekst begreb at få et overblik over. Den traditionelle bog skiftes flere og flere steder ud med digitale læremidler i forskelligt omfang. De digitale læremidler har ofte en anden struktur og opbygning end de analoge materialer. Der er ikke nødvendigvis en lineær vej igennem et digitalt materiale, og eleverne kan bevæge sig i alle mulige retninger alt efter, hvor stilladseret og struktureret læremidlet er.

Det kan være en udfordring at få et overblik over digitale læremidler, og det kan dermed være udfordrende for et fagteam eller et lærerteam at vurdere de digitale læremidler.

Det kan være meget godt at få nogle begreber på plads, så alle taler samme sprog. I dette blogindlæg vil vi tage udgangspunkt i Læremiddel.dk’s principper for kategorisering af digitale læremidler. Læremiddel.dk har som nationalt videncenter forsket i læremidlers betydning for læring og undervisning.

Herunder er først en kort præsentation af Læremiddel.dk’s kategorisering af digitale læremidler. Der er en overordnet skelnen mellem didaktiserede, funktionelle og semantiske læremidler. Herefter foldes de didaktiserede læremidler ud i fire underkategorier. Denne bevidsthed om forskellige typer overordnede læremidler og igen forskellige typer af didaktiserede læremidler, er god at have i baghovedet, når man skal udvælge læremidler til sine undervisningsforløb eller investere i nye læremidler.

 

lc3a6remidler_hvorfor[1]

Digitale læremidler – kategorier

Dernæst en kort introduktion til, hvilke parametre, man kan vurdere læremidler ud fra, når man som team skal vurdere et digitalt læremiddel. Det er givtigt for dialogen i et lærerteam eller fagteam at vurdere på en række objektive kriterier i stedet for en faglærers synsning frem for en anden faglærers synsning.

I vurderingen af digitale læremidler er det centralt, at man også arbejder mod, at eleverne møder et bredt udbud af læremidler, som udvikler forskellige kompetencer hos dem.

Et lærerteam kan derfor med udgangspunkt i vurderinger af digitale læremidler diskutere hvilke profiler og styrkeområder de forskellige læremidler, man inddrager i undervisningen har.

Det er essentielt, at man er bevidst om, at de forskellige typer digitale læremidler udfordrer forskellige områder af elevernes kompetencer. Er det viden og færdigheder, der arbejdes med fokus på? Eller er det undersøgelse og det 21. århundredes kompetencer? De forskellige typer af læremidler vil det udfordre forskellige processer i eleverne.

Det må derfor være hensigtsmæssigt, at man har en vis diversitet i det udbud af digitale og analoge læremidler, man lader eleverne møde.

 

vurdering_digi[1]

Vurdering af digitale læremidler

Center for Undervisningsmidler UCC har udviklet Vurdigi.dk, som er et digitalt redskab til at støtte lærerne i at vurdere digitale læremidler.

Vurdigi.dk stiller en række spørgsmål, som hjælper lærerne i afdækningen og vurderingen af et givent digitalt læremiddel. De vurderinger, man laver i vurdigi.dk kan gemmes og hentes frem igen, hvis man logger på med uni-login.

Herunder kan du se et eksempel på en vurdigi-vurdering. Der tegnes en profil af den resurse, man har vurderet på baggrund af de svar, man har givet undervejs i vurderingen.

vurdigi[1]

 

Del gerne jeres erfaringer med at vurdere digitale læremidler. Hvilke udfordringer ser I? Hvilke potentialer? Hvordan kan den enkelte lærer få et overblik? Hvilken rolle kan eller skal fagteamet spille?

About author

You might also like

Didaktisk optik 0 Comments

Undervisningsdifferentiering og it-understøttende teknologier

Differentieringsopgaven er en kompleks størrelse at skulle håndtere. Der er mange spørgsmål, man som lærer sidder med, når man i sin planlægning af et undervisningsforløb gerne vil inddrage de forskellige

Undervisningsforløb 0 Comments

Udvikling af undersøgelseskompetence med it

Undersøgelseskompetence er dels evnen til at håndtere eksisterende information og dels evnen til at producere ny information eller nye data. Man kan på den måde sige at undersøgelseskompetencen dækker over

Inspirationsmateriale 0 Comments

21st kompetencer og fag

Der har i lang tid i uddannelsesverdenen været tale om 21st century learning, Læring i det 21 århundrede, hvad vil det sige, hvilke paradigmeskift indeholder det osv.? På denne side

Inspirationsmateriale 0 Comments

Programmering som nyt sprog i fagene

Hvilke faglige potentialer ligger der i at lade eleverne arbejde med programmering? Hvorfor skal eleverne overhovedet møde programmering i deres skolegang? Er der et dansk- eller et matematikfagligt indhold, som

Didaktisk optik 0 Comments

Målstyret arbejde og nye fælles mål i en TPACK ramme

Målstyret undervisning er kommet for at blive. Men hvordan placerer vi os mellem officielle og egne målsætninger? Hvordan får vi tilpasset målene til præcis til klasserummet og vores elever, og

Inspirationsmateriale 0 Comments

Kollaboration og it i fagene

Kollaboration og it i fagene Eleverne kan arbejde kollaborativt omkring mange faglige områder i dansk og matematik. Med kollaborativ forstår vi, at eleverne er fælles om at løse en opgave.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply